PHÒNG BỆNH IHHNV TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ

Bệnh IHHNV là 1 trong 5 loại bệnh trên tôm được Bộ NN-PTNT đưa vào danh mục bệnh nguy hiểm được hỗ trợ con giống khôi phục sản xuất theo quy định. Bệnh IHHNV trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng gây ra những thiệt hại đáng kể trên tôm nuôi, do đó chủ động phòng ngừa bệnh này là vô cùng cần thiết…

KINH NGHIỆM XỬ LÝ RONG PHÁT TRIỂN DƯỚI ĐÁY AO NUÔI TÔM

Rong đáy phát triển trong ao nuôi tôm sẽ gây nên tình trạng thiếu oxy, biến động các yếu tố môi trường…, từ đó ảnh hưởng xấu đến tôm nuôi trong ao. Tuy nhiên, việc xử lý rong phát triển dưới đáy ao nuôi tôm là không đơn giản và nếu xử lý không đúng cách cũng khiến tôm nuôi bị sốc, yếu dẫn đến phát bệnh. Do đó, bà con nông dân cần có biện pháp xử lý thích hợp để ổn định môi trường ao tôm.

“LÀM ĐẸP TÔM” TRƯỚC KHI THU HOẠCH

Tôm không đẹp thường bị phân loại thấp, không mang lợi nhuận cao cho người nuôi. Trong nghề nuôi tôm sú, thường gần đến cuối vụ chuẩn bị thu hoạch, người nuôi ít chú ý các vấn đề như: yếu tố môi trường, vệ sinh ao, không bổ sung vi lượng, khoáng chất dẫn đến chất lượng tôm thu hoạch không cao, con tôm không đẹp, bị đóng rong, mòn đuôi (sâu đuôi), mềm vỏ, cụt râu… Để khắc phục những hạn chế này, người nuôi cần thực hiện một số biện pháp như: kiểm tra các yếu tố môi trường cũng như các dấu hiệu bệnh trên thân tôm, kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả.