TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 09-2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH & LAB THỦY SẢN

         CÔNG TY TNHH GIA PHÚC VIỆT NAM

                                      THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG