• YUCCA
 • "XỬ LÝ NH3, H2S TRONG 30 PHÚT"
 • * THÀNH PHẦN: trong 1000ml
 •      - Yucca schidigera (Hoạt chất Saponin): 3%
 • * CÔNG DỤNG:
 •      - HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH2, NH3.
 •      - CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC.
 •      - HỒI PHỤC SỨC ĐỀ KHÁNG.
 • * LIỀU DÙNG:
 •      - Đối với ao có khí độc: 1 lít/3000m3
 •      - Sử dụng định kỳ 5 - 7 ngày/lần 1 lít/5000m3
Trong 1 lít:
Yucca schidigera (Hoạt chất Saponin): 3%
        

Bán Chạy shop