CÔNG DỤNG:

-Khử phèn ao nuôi.

-Khử độc ao nhiễm thuốc diệt giáp xác

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

-Xử lý ao phèn: 1kg/ 1000 mét khối nước.

THÀNH PHẦN:
-Ethylene diamine tetracetic acid.........10%
-Potassium oxide.......................................1000mg
-Sodium oxide.............................................300mg
-Magneium oxide........................................200mg
-Calcium oxide..............................................200mg
-Tá dược vừa đủ............................................1000mg
                

Bán Chạy shop