OSKA - GP

Liên Hệ

THẢO DƯỢC GAN TẠT TRỊ VÀNG GAN - SƯNG GAN - TEO GAN

 • OSKA - GP
 • "THẢO DƯỢC GAN TẠT TRỊ VÀNG GAN - SƯNG GAN - TEO GAN"
 • * THÀNH PHẦN:
 •      - Sorbitol(min).................................150.000mg
 •      - Lysine(min).....................................10.000mg
 •      - Methionine(min)............................10.000mg
 •      - Tá dược (Atiso) .................................vừa đủ 1 lít
 • * CÔNG DỤNG:
 •      - PHÒNG VÀ TRỊ: VÀNG GAN, SƯNG GAN, TEO GAN
 •      - GIẢI ĐỘC GAN, MÁT GAN, TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN
 •      - ĐÀO THẢI KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG GAN
 • * HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 •      - Tạt 500ml/1000 - 2000 mét khối nước.
THÀNH PHẦN:
- Sorbitol(min).................................150.000mg
- Lysine(min).....................................10.000mg
- Methionine(min)............................10.000mg
- Tá dược (Atiso) .................................vừa đủ 1 lít
        

Bán Chạy shop