BZT GP

Liên Hệ

MEN VI SINH ĐẬM ĐẶC XỬ LÝ NƯỚC, XỬ LÝ ĐÁY AO

THÀNH PHẦN: TRONG 1KG

– Bacillus subtilis…………………………..10^9 CFU/G
– Bacillus licheniformis ……………….10^9 CFU/G
– ( Protease, Cellulase, Amylase)…..200.000 UI

CÔNG DỤNG:

 • Cắt tảo độc (tảo lam, tảo giáp).
 • Giảm khí độc NH3, H2S trong ao nuôi.
 • Giảm hiện tượng rong nhớt trong ao, đặc biệt là nhớt đáy ao bạt
 • Tạo lượng vi khuẩn có lợi trong ao để lấn át các vi khuẩn có hại trong ao nuôi.
 • Gây màu nước đẹp, màu tảo có lợi (tảo khuê).

 CÁCH SỬ DỤNG:

 • Xử lý định kỳ: Tạt 250 gam/1000-3000mnước, 3 – 5 ngày/lần.
 • Xử lý môi trường xấu: Tạt liều gấp đôi, tạt 2- 3 ngày liên tiếp.
 • 250Gr BZT-GP + 2kg mật rỉ đường + 100 lít nước sục khí trong 24 giờ.
– Bacillus subtilis…………………………..10^9 CFU/G
– Bacillus licheniformis ……………….10^9 CFU/G
– ( Protease, Cellulase, Amylase)…..200.000 UI
        

Bán Chạy shop