BACILLUS -AT

Liên Hệ

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIÊU HÓA, NGĂN NGỪA BỆNH PHÂN TRẮNG

Công dụng:

 • Tăng cường khả năng tiêu hóa, nở to đường ruột
 • Ngăn ngừa bệnh phân trắng, tăng trọng nhanh sau khi sử dụng
 • Làm giảm hệ số chuyển đổi thức ăn FCR

Liều dùng:

 • Nên trộn 3g/kg thức ăn từ khi thả giống tới hết vụ nuôi
 • Khi đứt khúc, phân tôm lỏng 5 - 10 g/kg thức ăn tôm
 • Khi tôm bị phân trắng trộn 10g/kg đồng thời giảm 50% lượng thức ăn kết hợp đánh vi sinh AMW - GP 2 ngày/lần
Trong 1kg
- Bacillus subtilis (min) ..................................................... 5x10^11 CFU
- Pediococus.spp (min) ...................................................... 5x10^9 CFU
        

Bán Chạy shop