AMW - GP

Liên Hệ

VI SINH SỐ 1 XỬ LÝ RONG NHỚT, NHỚT ĐÁY AO BẠT

THÀNH PHẦN:

Trong 1 kg

 • Bacillus subtilis (min)……1.1012 CFU
 • Bacillus licheniformis (min)…..1.1012 CFU
 • Saccharomyces.spp (min)……..1.1010 CFU
 • Amylase (min)……..500.000 UI

CÔNG DỤNG:

 • Xử lí rong nhớt, nhớt đáy ao bạt.
 • Cắt tảo lam, tảo giáp.
 • Tạo lượng vi khuẩn có lợi trong ao để lấn át các vi khuẩn có hại trong ao nuôi.

CÁCH SỬ DỤNG:

 • Xử lí định kỳ: 250g/3000 – 5000 m3 nước, 5 – 7 ngày/lần.
 • Xử lí nhớt bạt: Tạt liều gấp đôi.
 • Hòa men vi sinh với 20 lít nước sạch, rồi tạt đều khắp ao.
 • Để tăng hiệu qảu sử dụng, có thể ngâm, sục khí với 1 – 2 kg mật rỉ đường trong 6 – 8 giờ, rồi tạt đều khắp ao.
Bacillus subtilis (min)……1.1012 CFU
Bacillus licheniformis (min)…..1.1012 CFU
Saccharomyces.spp (min)……..1.1010 CFU
Amylase (min)……..500.000 UI
        

Bán Chạy shop